Đại học Nguyễn Tất Thành đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên

NTTU – Sáng ngày 18/5/2021, 3 giảng viên và 12 sinh viên đầu tiên của khoa Y đã lên đường tham gia phòng chống dịch covid 19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC)