HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHI BỊ NHIỄM COVID-19

Phòng Công tác sinh viên thông tin đến sinh viên các bước cần thực hiện khi bị nhiễm Covid-19 (chi tiết tại file đính kèm):
=> 𝐁ướ𝐜 𝟏: Khai báo thông tin cá nhân
=> 𝐁ướ𝐜 𝟐: Liên hệ về vấn đề học tập trong thời gian cách ly
=> 𝐁ướ𝐜 𝟑: Cập nhật tình hình sức khỏe
=> 𝐁ướ𝐜 𝟒: Sinh viên đến trường học tập bình thường
——————
Mọi thắc mắc, hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Y tế tại các cơ sở đang theo học hoặc gọi số điện thoại 19002039 bấm số nội bộ (326) hoặc gửi email theo địa chỉ bhyt.nttu@gmail.com để được hướng dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *