Kết quả dự kiến xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Nhà trường thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (dự kiến) theo thông báo số 77/TB-NTT ngày 29/3/2021 của Hiệu trưởng Trường,

Sinh viên xem kết quả 

>>>>tại đây<<<<<

LƯU Ý:

+ Sinh viên đồng thời có thể đăng nhập vào trang cá nhân để xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến.

+ Sinh viên kiểm tra phản hồi thắc mắc, sai sót về kết quả xét tốt nghiệp (nếu có) về phòng Quản lý Đào tạo (email nhận: phongdaotao@ntt.edu.vn) trước ngày 24/8/2021 để được xem xét giải quyết.

+ Sinh viên phải sử dụng email do trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp (dạng mssv@nttu.edu.vn) để thực hiện các giao dịch bằng thư điện tử (gửi email). Các email không do Trường cấp sẽ không được công nhận. Sinh viên cam kết tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và nội dung thư đã gửi bằng email được cấp.

+ Các trường hợp cần hỗ trợ về email Trường cấp, sinh viên gửi thư (từ email bất kỳ) mô tả nội dung cần hỗ trợ, kèm mã số sinh viên, số điện thoại của sinh viên rồi gửi về email support@ntt.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *