KHOA DU LỊCH THÔNG BÁO – Lịch thi và thay đổi hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 của các ngày 03 -04/02/2021

THÔNG BÁO KHẨN
(V/v: Lịch thi và thay đổi hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 của các ngày 03 -04/02/2021)
?Thực hiện văn bản số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 näm 2021 của Chủ tịch UBND TP HCM về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19;
?Căn cứ thông bảo về việc chỉ đạo cấp bách thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19;
?Căn cứ vào thông báo số 24/TB-NTT về việc thay đổi lịch thi và hình thức thi các lớp học phần thuộc học kì 1 năm học 2020-2021.
Nay khoa Du lịch và Việt Nam học xin thông báo đến sinh viên, giảng viên toàn khoa về lịch thi và thay đổi hình thức thi kết thúc học phần cụ thể như sau:
? Lịch thi ngày 03-04/02/2021, Khoa đã lên trên hệ thống vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, thay vì sinh viên lên Trường nộp bài tiểu luận thì nay sinh viên nộp bài vào email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloakc35fb5968b9cdf276242a770508e5f54′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addyc35fb5968b9cdf276242a770508e5f54=’nopbai.kdlvnh’+’@’;addyc35fb5968b9cdf276242a770508e5f54=addyc35fb5968b9cdf276242a770508e5f54+’gmail’+’.’+’com’;var addy_textc35fb5968b9cdf276242a770508e5f54=’nopbai.kdlvnh’+’@’+’gmail’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloakc35fb5968b9cdf276242a770508e5f54′).innerHTML+=’‘+addy_textc35fb5968b9cdf276242a770508e5f54+’‘; và cc đến email của giảng viên phụ trách giảng dạy.
? Sinh viên nộp bài theo đúng thời gian được qui định trên hệ thống.
Truy cập link:
? Chủ đề của email khi nộp bài bao gồm: tên môn học + mã lớp học phần + lớp học + tên cá nhân (hoặc tên nhóm).
? Ngay sau thời gian quy định nộp bài, giảng viên các lớp xin vui lòng phản hồi về Khoa xác nhận số bài, để tránh trình trạng thất lạc bài của sinh viên trong quá trình chuyển email hoặc sinh viên nộp không đúng thời gian quy định.
Trân trọng./.
Ngày 2/2/2021
KHOA DU LỊCH VÀ VIỆT NAM HỌC
TRƯỞNG KHOA
(đã ký)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *