KHOA DƯỢC THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MỞ MÔN HỌC LẠI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Khoa Dược thông tin đến các bạn sinh viên có nhu cầu trả nợ môn trong học kỳ 3 năm học 2020-2021

Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *