Phòng Quản lý Đào tạo thông tin phản ánh về việc đóng học phí

Thân gửi các bạn sinh viên NTTU

Thời gian qua, phòng Quản lý Đào tạo (qua email phongdaotao@ntt.edu.vn) đã nhận được ý kiến của các bạn sinh viên về thời hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Phòng Quản lý Đào tạo ghi nhận, tổng hợp đầy đủ ý kiến của các bạn (được gửi từ email mssv@nttu.edu.vn như thông báo); đồng thời có báo cáo chi tiết trình Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường xem xét thời hạn đóng học phí phù hợp, đặc biệt trong thời điểm khó khăn do giãn cách xã hội như hiện nay.

Nhà trường sẽ xem xét thấu đáo và có thông tin kịp thời đến các bạn sinh viên.

Thời gian này, mong các bạn sinh viên yên tâm thực hiện đúng quy định phòng chống dịch, rèn luyện và giữ gìn sức khỏe, nỗ lực hoàn thành học kỳ 3 và đăng ký học phần học kỳ 1 theo kế hoạch (196/TB-NTT).
Trân trọng,

Phòng Quản lý Đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *