Tag Archives: Thông Báo

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2021 của trường đại học nguyễn tất thành

Thông báo số 70/TB-NTT ngày 29/03/2021 về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2021 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,