Thông báo 155 về các biện pháp, khuyến cáo đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Link xem cho các thiết bị di động không có hỗ trợ direct view

http://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/czsafgawda.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *