THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NH 2021-2022

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

http://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/08/08-08-2021_17.01.34196-2021-tb-dang-ky-hoc-phan-dong-hoc-phi-hk1-nh-2021-2022.pdf

===============================================

Các trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc SV có nhu cầu tạm dừng học (nghỉ học tạm thời) cần nộp đơn/email về phòng QLĐT trước ngày 08/10/2021 để được Nhà trường xem xét giải quyết.
– Email hỗ trợ trong quá trình đăng ký học phần:
+ Các Khoa/Viện/Trung tâm quản lý học phần xem tại: http://phongdaotao2.ntt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1988 SV phải sử dụng email do trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp (dạng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloaka8c8a378f968d4441be0815cb7070f19′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addya8c8a378f968d4441be0815cb7070f19=’mssv’+’@’;addya8c8a378f968d4441be0815cb7070f19=addya8c8a378f968d4441be0815cb7070f19+’nttu’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_texta8c8a378f968d4441be0815cb7070f19=’mssv’+’@’+’nttu’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloaka8c8a378f968d4441be0815cb7070f19′).innerHTML+=’‘+addy_texta8c8a378f968d4441be0815cb7070f19+’‘;) để thực hiện các giao dịch bằng thư điện tử (gửi email). Các email không do Trường cấp sẽ không được công nhận. SV cam kết tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và nội dung thư đã gửi bằng email được cấp.
– Các trường hợp cần hỗ trợ về email Trường cấp, SV gửi thư (từ email bất kỳ) mô tả nội dung cần hỗ trợ, kèm mã số sinh viên, số điện thoại của SV rồi gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloak9283b336eb8563c90cbc596888feb8c7′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy9283b336eb8563c90cbc596888feb8c7=’support’+’@’;addy9283b336eb8563c90cbc596888feb8c7=addy9283b336eb8563c90cbc596888feb8c7+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_text9283b336eb8563c90cbc596888feb8c7=’support’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloak9283b336eb8563c90cbc596888feb8c7′).innerHTML+=’‘+addy_text9283b336eb8563c90cbc596888feb8c7+’‘;
============================
Thông tin liên hệ Phòng Quản lý Đào Tạo:
Điện thoại (tổng đài): 1900 2039 – số nội bộ: 342, 344
Fax: (08) 3940.4759
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloak3aad0284d33921675f1b791b17913c58′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy3aad0284d33921675f1b791b17913c58=’phongdaotao’+’@’;addy3aad0284d33921675f1b791b17913c58=addy3aad0284d33921675f1b791b17913c58+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_text3aad0284d33921675f1b791b17913c58=’phongdaotao’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloak3aad0284d33921675f1b791b17913c58′).innerHTML+=’‘+addy_text3aad0284d33921675f1b791b17913c58+’‘;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *