Thông báo danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2021-2022 (kèm theo Quyết định)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2021-2022:

 

LINK XEM DANH SÁCH CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

=====================

LINK XEM QUYẾT ĐỊNH CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

=================================

Thông tin liên hệ: Thầy Đỗ Đăng Khoa – Phòng Công tác Sinh viên (Tổng đài: 19002039 – số nội bộ: 324)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *