Thông báo đến sinh viên thông tin mở lớp kỹ năng trực tuyến khóa 102 (tháng 01/2022) cơ sở quận 4

Trung tâm thông báo đến sinh viên thông tin mở lớp kỹ năng trực tuyến khóa 102 (tháng 01/2022) cơ sở quận 4

Sinh viên đọc kỹ thông báo và làm theo hướng dẫn trong thông báo

=====================================================

Link lịch học:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DDuGtOqChK_5kSiejnctX8rzxyojSObEJ4TdJWepK0k/edit?fbclid=IwAR0QadWo1q0eT2MWO3lE3iH6B2aaE4BeVfjeGCpBFoA6g3c0IzpR-CSssRA#gid=0

Sinh viên vui lòng inbox trực tiếp trang page khi có thắc mắc về khoá học, không để lại bình luận để tránh việc Trung tâm trả lời sót dẫn đến việc không kịp thời giải quyết học vụ.

https://www.facebook.com/CLBKyNangNTTU/
Trân trọng ./.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *