Thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 (lần thứ 2)

Nhà trường thông báo tiếp tục gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 (lần thứ 2) đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2021


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *