Thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 đến hết ngày 12/02/2022

(Theo thông báo số 01/TB-NTT ngày 03/01/2022)

 


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

—————————————–

Hướng dẫn đóng học phí trực tuyến và nộp qua ngân hàng

>>>>https://phongdaotao2.ntt.edu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-dong-hoc-phi-truc-tuyen-va-nop-qua-ngan-hang-060115.html<<<<

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *