[THÔNG BÁO] Hướng dẫn, hỗ trợ tân sinh viên tham gia Sinh hoạt đầu khóa 2021 (đợt 3) đối với trường hợp bị trùng lịch học

THÔNG BÁO

Hướng dẫn, hỗ trợ tân sinh viên tham gia Sinh hoạt đầu khóa 2021 (đợt 3)

đối với trường hợp bị trùng lịch học

Căn cứ kế hoạch của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc tổ chức chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2021 – 2022;

Căn cứ thực tế trong quá trình sắp lịch học, Nhà trường đã ghi nhận các trường hợp tân sinh viên khóa 2021 nhập học từ ngày 01/09/2021 đến ngày 30/09/2021 bị trùng lịch buổi gặp mặt trực tuyến từ ngày 13/10/2021 đến 15/10/2021 của môn Sinh hoạt đầu khóa 2021 (đợt 3) với môn học cơ sở ngành (môn học chính khóa) của Khoa/ Viện đào tạo; Nay Nhà trường thông báo đến tân sinh viên bị trùng lịch các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ tham gia Sinh hoạt đầu khóa 2021 (đợt 3) cụ thể như sau:

  1. Tân sinh viên khóa 2021 bị trùng lịch học sẽ được ưu tiên chọn học môn cơ sở ngành của Khoa/ Viện đào tạo theo đúng lịch học đã được Nhà trường sắp xếp trên trang tài khoản cá nhân của tân sinh viên tại website “phongdaotao2.ntt.edu.vn”.
  2. Tân sinh viên không tham gia buổi gặp mặt trực tuyến của môn Sinh hoạt đầu khóa 2021 (đợt 3) do bị trùng lịch sẽ chủ động xem lại các tài liệu trình bày của buổi gặp mặt trực tuyến kèm video hướng dẫn các bước vào lớp học Sinh hoạt đầu khóa 2021 để tiếp tục đăng nhập tự học và thi online các học liệu đầu khóa trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường (LMS) tại link: https://avm.ntt.edu.vn/tai-lieu-sinh-hoat-dau-khoa-truc-tuyen-nam-hoc-2021-2022-danh-cho-sinh-vien-khoa-21/ (Tân sinh viên bị trùng lịch học sẽ được Nhà trường hỗ trợ không điểm danh vắng trong buổi gặp mặt trực tuyến của môn Sinh hoạt đầu khóa 2021 và không bị ảnh hưởng đến kết quả tổng kết của môn học này).
  3. Tân sinh viên lưu ý thực hiện đăng nhập tài khoản để học và thi online môn Sinh hoạt đầu khóa đợt 3 tại website “Lms.ntt.edu.vn” theo đúng tiến độ lịch học và lịch thi của đợt sinh hoạt đã được hướng dẫn chi tiết tại link: “https://avm.ntt.edu.vn/thong-bao-lich-hoclich-thi-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-dau-khoa-nam-hoc-2021-2022-sinh-hoat-dau-khoa-2021-dot-3/” để hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa năm học 2021 – 2022.

Nhà trường thông báo hướng dẫn đến tân sinh viên khóa 2021 biết thông tin để an tâm học tập theo đúng tinh thần của thông báo./.

Các kênh thông tin hỗ trợ tân sinh viên:

  1. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn về lịch học Sinh hoạt đầu khóa 2021:
  1. Hỗ trợ hướng dẫn về tài khoản đăng nhập học và thi online trên “Lms.ntt.edu.vn”:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *