Thông báo: Kết quả thi TOEIC nội bộ thi ngày 04/04/2021 thi tại CS Nguyễn Hữu Thọ

 

Lưu ý: – Kết quả dùng để cập nhật chuẩn đầu ra. Trung tâm Ngoại ngữ không cấp chứng chỉ hoàn thành cho sinh viên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *