Thông báo lịch học/lịch thi Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, năm học 2021 – 2022 (Sinh hoạt đầu khóa 2021) áp dụng đối với sinh viên khóa 2021 nhập học từ ngày 01/08/2021 đến ngày 15/08/2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về lịch học/lịch thi Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, năm học 2021 – 2022 (Đợt 1 áp dụng đối với sinh viên khóa 2021 nhập học từ ngày 01/08/2021 đến ngày 15/08/2021):
*Lưu ý: Những tân SV khóa 2021 nhập học sau ngày 15/08/2021 dự kiến xem lịch học Sinh hoạt đầu khóa từ ngày 08/09/2021 (SV chú ý theo dõi lịch học tại trang cá nhân trên website phongdaotao.ntt.edu.vn).


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==============================================

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==============================================

 VIDEO HƯỚNG DẪN

===================================================================================

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *