Thông báo lịch học/lịch thi Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, năm học 2021 – 2022 (Sinh hoạt đầu khóa 2021 – Đợt 4)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về lịch học/lịch thi Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, năm học 2021 – 2022 (Đợt 4 áp dụng đối với sinh viên khóa 2021 nhập học từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021):

*Một số lưu ý quan trọng: 

– Những tân SV khóa 2021 đã đăng ký học lại, học bổ sung môn Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 theo thông báo trên website “ctsv.ntt.edu.vn” (SV chú ý theo dõi lịch học/ lịch thi Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 đã được gửi đến hộp thư của email trường cấp cho SV mặc định “MSSV@nttu.edu.vn” với “MSSV” là mã số sinh viên). Sau ngày 10/11/2021, những trường hợp SV đã đăng ký học lại nhưng chưa nhận được email lịch học vui lòng liên hệ qua Tổng đài 19002039 – số nội bộ 324 gặp thầy Khoa để được tư vấn hỗ trợ.

– Đối với trường hợp sinh viên khóa 2021 bị trùng lịch buổi gặp mặt trực tuyến môn Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 với lịch học của môn cơ sở ngành của Khoa/ Viện đào tạo, tân sinh viên được ưu tiên chọn học môn cơ sở ngành theo đúng lịch học đã được Nhà trường sắp xếp trên tài khoản cá nhân của tân sinh viên tại website “phongdaotao2.ntt.edu.vn”. Sinh viên chủ động xem lại các tài liệu trình bày của buổi gặp mặt trực tuyến kèm video hướng dẫn các bước truy cập vào lớp học trực tuyến Sinh hoạt đầu khóa 2021 tại link: https://avm.ntt.edu.vn/tai-lieu-sinh-hoat-dau-khoa-truc-tuyen-nam-hoc-2021-2022-danh-cho-sinh-vien-khoa-21/ để tiếp tục đăng nhập tự học và thi online các học liệu đầu khóa trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường (LMS) theo đúng tiến độ lịch học và lịch thi Sinh hoạt đầu khóa đợt 4.

 


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==============================================

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==============================================

 VIDEO HƯỚNG DẪN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *