THÔNG BÁO MỞ LỚP KỸ NĂNG TRỰC TUYẾN CS AN PHÚ ĐÔNG KHÓA 97 – THÁNG 08/2021

___________________
___________________
Trường hợp sinh viên hoàn thành khóa 97 và các khóa 96 trở về trước, chưa có chứng nhận nhưng muốn cập nhật để xét tốt nghiệp vui lòng liên hệ vào Fanpage: http://www.facebook.com/TTKNNTT/ trước ngày 29/07/2021, Trung tâm sẽ hỗ trợ cập nhật trước và nhận chứng nhận sau khi sinh viên được trở lại trường. Sinh viên PHẢI nhận chứng nhận gửi qua phòng Quản lý đào tạo LƯU và HOÀN TẤT hồ sơ ra trường.
LƯU Ý:
1/ Sinh viên vui lòng kiểm tra các môn kỹ năng cần phải học trên Chuẩn đầu ra và chọn kỹ lịch sau đó mới điền thông tin vào link đăng ký, tránh trùng lịch học với các môn học chính quy hoặc các môn kỹ năng khác.
2/ Tham gia đầy đủ các buổi học, vắng 01 buổi sẽ bị CẤM THI
3/ Đúng giờ, trễ 10 phút xem như vắng 01 buổi
4/ Trung tâm không chịu trách nhiệm trong việc sinh viên đăng ký nhưng không tham gia lớp học. Trường hợp này được xem như vắng học và CẤM THI
5/ Chuẩn bị thẻ sinh viên/CMND/CCCD để giảng viên kiểm tra trước mỗi buổi học
___________________
Mọi thông tin liên hệ:
Hotline: 0786.608.520 (Hồng Anh)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *