Thông báo nhắc nhở: về việc thực hiện Thông báo số 196/TB-NTT

Thân gửi các bạn sinh viên NTTU

Việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 được bắt đầu từ sáng hôm nay 19/8/2021. Các bạn sinh viên cần theo dõi lịch chi tiết từng Khoa/ Viện để thực hiện tốt việc đăng ký học phần.

Phòng Quản lý Đào tạo nhắc thông tin để các bạn sinh viên được rõ: việc thực hiện kế hoạch học tập, đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 thực hiện theo đúng Thông báo số 196/TB-NTT ngày 05/8/2021 của Hiệu trưởng Trường.

Nhằm tránh các phản ánh và thông tin cần hỗ trợ liên quan đăng ký học phần không được ghi nhận kịp thời, sinh viên phải thực hiện theo đúng hướng dẫn ghi tại mục Lưu ý của thông báo trên. Sinh viên phải sử dụng email do trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp (dạng mssv@nttu.edu.vn) để thực hiện các giao dịch bằng thư điện tử (gửi email), và được gửi đến đúng địa chỉ theo hướng dẫn. Các email không do Trường cấp sẽ không được ghi nhận. Sinh viên cam kết tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và nội dung thư đã gửi.

Phòng Quản lý Đào tạo luôn cập nhật kịp thời thông tin tại website phongdaotao.ntt.edu.vn. Vì vậy, sinh viên cần xem đầy đủ để việc thực hiện được chính xác; tránh các nguy cơ và rủi ro đáng tiếc xảy ra bởi các nguồn thông tin không chính thống.

Trân trọng,

Phòng Quản lý Đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *