Thông báo triển khai học kỳ 1 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

Về việc triển khai học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ Thông báo số 196/TB-NTT ngày 05/8/2021 của Hiệu trưởng về đăng ký học phần và học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022; trên cơ sở kết quả đăng ký học phần và tuyển sinh năm 2021, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo triển khai học kỳ 1 năm học 2021-2022 với các nội dung sau:

  1. Học kỳ 1 năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 11/10/2021 theo hình thức dạy học trực tuyến. Sinh viên chủ động đăng nhập để “Xem lịch học” tại trang https://phongdaotao.ntt.edu.vn/, và học trực tuyến tại https://lms.ntt.edu.vn/
  2. Trách nhiệm

      – Sinh viên: cần chủ động, nỗ lực tham gia, hoàn thành tốt các học phần đã và được đăng ký; Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà trường về học tập, rèn luyện.

      – Giảng viên: tăng cường sáng tạo, bổ sung những bài giảng hay; đa dạng hình thức triển khai giảng dạy/ hướng dẫn; quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đến sinh viên lớp học phần; Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tuân thủ nghiêm túc đạo đức nghề giáo.

       – Các đơn vị phục vụ đào tạo, chăm sóc sinh viên:

      + Rà soát, bổ sung và triển khai tốt kế hoạch chi tiết cho học kỳ mới; thường xuyên theo dõi tình hình dịch để xây dựng kế hoạch học tập trung cho các học phần đặc thù (thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án,…) và có lộ trình thông báo, hướng dẫn kịp thời trước khi thực hiện;

      + Phân công nhân sự, tăng cường, đa dạng các kênh hỗ trợ; quan tâm, chăm sóc, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người học.

      Trên tinh thần đó, Hiệu trưởng Nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên Trường tiếp tục nỗ lực triển khai có hiệu quả học kỳ mới trong bối cảnh hiện nay./.

—–

Xem thông báo số 253/TB-NTT ngày 08/10/2021 của Hiệu trưởng Trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *