Thông báo V/v đảm bảo an toàn, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên đi học trực tiếp tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

LINK XEM DANH SÁCH CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *