Thông báo: V/v dời lịch thi TOEIC nội bộ ngày 28/03/2021 sang ngày thi 04/04/2021

 

1/ Thời gian đăng ký dự thi: 08/03/2021 – 26/03/2021 (kéo dài thời gian đăng ký dự thi đến ngày 26/03/2021).

2/ Điều kiện đăng ký ôn thi và dự thi: TOEIC nội bộ chỉ áp dụng cho các khóa học Liên thông và khóa 2017 chính qui trở về trước (K2017, K2016 …)

3/ Thủ tục đăng ký dự thi: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CCCD/ CMND tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ CS Quận 4 hoặc Quận 12.

4/ Thời gian ôn thi: vào tháng 15/03/2021 (Trung tâm chỉ gửi thông tin TKB cho những sv đã đăng ký).

 

Lưu ý: – Kết quả dùng để cập nhật chuẩn đầu ra,Trung tâm không cấp chứng chỉ hoàn thành.

– Sinh viên làm thủ tục đăng ký dự thi mang theo 3 ảnh 3 x 4.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ:

  • 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 (SĐT: 19002039 – ex 205)
  • 331 Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12 (SĐT: 19002039 – ex 420)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *