Thông báo: V/v hủy các lớp học phần không đủ sĩ số giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2020-2021

 

 

Stt Mã LHP Lớp Tên môn học Giảng viên Giai đoạn
1 011707350201 19DDS1A Tiếng anh giao tiếp quốc tế 2 Đặng Đức Dũng Gđ2
2 010107349919 20DDP3A Tiếng anh tổng quát 1 Lê Ngọc Hân Gđ2
3 011707350204 19DDS1D Tiếng anh giao tiếp quốc tế 2 Nguyễn Khắc Lưu Phương Gđ2
4 011007350320 19DKS3C Tiếng anh giao tiếp quốc tế 3 Nguyễn Thị Ngọc Linh Gđ2
5 010107349924 20DHH1A Tiếng anh tổng quát 1   Gđ2
 6 011707350209 19DDS1A Tiếng anh giao tiếp quốc tế 2 Ngô Phạm Minh Thư Gđ2

 

Sinh viên cập nhật và kiểm tra lịch học để đăng kí lại các học phần đã hủy theo đúng tiến độ đào tạo. Chi tiết thông báo sinh viên xem tại đây

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *