Thông báo: Về Danh sách dự kiến sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020

 

Lưu ý:

Từ 15/04/2021 – 20/04/2021: SV thắc mắc về kết quả xét học bổng vui lòng gửi về hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloak93912c63c7fd59ba39e613cd7c94a764′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy93912c63c7fd59ba39e613cd7c94a764=’hocbong.ntt.edu’+’@’;addy93912c63c7fd59ba39e613cd7c94a764=addy93912c63c7fd59ba39e613cd7c94a764+’gmail’+’.’+’com’;var addy_text93912c63c7fd59ba39e613cd7c94a764=’hocbong.ntt.edu’+’@’+’gmail’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak93912c63c7fd59ba39e613cd7c94a764′).innerHTML+=’‘+addy_text93912c63c7fd59ba39e613cd7c94a764+’‘;;

Phòng Công tác Sinh viên sẽ công bố danh sách sinh viên chính thức sau ngày 28/04/2021.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *