Thông báo về danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2020-2021 (kèm theo Quyết định)

 

Thông tin liên hệ: Thầy Đỗ Đăng Khoa – Phòng Công tác Sinh viên (Tổng đài: 19002039 – số nội bộ: 324)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *