Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Nguyễn Tất thành thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

https://avm.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/09/08-08-2021_17.01.34196-2021-tb-dang-ky-hoc-phan-dong-hoc-phi-hk1-nh-2021-2022.pdf

===============================================

Sinh viên có dự nợ hoặc được miễn giảm học phí cần kiểm tra công nợ và liên hệ phòng Kế toán khi cần để hoàn tất việc chuyển công nợ trước các thời điểm hủy đăng ký ít nhất 2 ngày.
Sinh viên phải đăng ký tốt thiểu 10 tín chỉ/học kỳ và tối thiểu phải có 1 học phần tiếng Anh không chuyên theo chương trình đào tạo. Sinh viên phải có thông tin phản hồi về việc đăng ký số tín chỉ dưới mức tối thiểu để không bị xử lý mức cảnh báo kết quả học tập theo quy định.
Sinh viên các khoa tự đăng ký học phần tiếng Anh không chuyên nếu học phần có trong chương trình khung của học kỳ. Học phần tiếng Anh không chuyên là điều kiện để đăng ký các học phần chuyên ngành
Sinh viên phải đăng ký và tích lũy học phần tự chọn theo đúng chương trình khung. Học phần tự chọn của học kỳ này không tích lũy thay thế cho học phần tự chọn ở học kỳ khác
Các trường hợp đặc biệt khó khăn hoặc SV có nhu cầu tạm dừng học (nghỉ học tạm thời) cần nộp đơn/email về phòng QLĐT trước ngày 08/10/2021 để được Nhà trường xem xét giải quyết.
– Email hỗ trợ trong quá trình đăng ký học phần:
+ Phòng Quản lý Đào tạo: phongdaotao@ntt.edu.vn 
+ Các Khoa/Viện/Trung tâm quản lý học phần xem tại: http://phongdaotao2.ntt.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1988 SV phải sử dụng email do trường Đại học Nguyễn Tất Thành cấp (dạng mssv@nttu.edu.vn) để thực hiện các giao dịch bằng thư điện tử (gửi email). Các email không do Trường cấp sẽ không được công nhận. SV cam kết tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật và nội dung thư đã gửi bằng email được cấp.
– Các trường hợp cần hỗ trợ về email Trường cấp, SV gửi thư (từ email bất kỳ) mô tả nội dung cần hỗ trợ, kèm mã số sinh viên, số điện thoại của SV rồi gửi về email support@ntt.edu.vn
============================
Thông tin liên hệ Phòng Quản lý Đào Tạo:
Điện thoại (tổng đài): 1900 2039 – số nội bộ: 342, 344
Fax: (08) 3940.4759
Email: phongdaotao@ntt.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *