THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian cập nhật thông tin ngoại trú của sinh viên khóa 2020

✅ Sinh viên nộp trực tiếp tờ khai ngoại trú đã có xác nhận của địa phương về cho Ban Cán sự lớp, thời gian từ ngày ra thông báo đến ngày 22/03/2021;
✅ Ban cán sự lớp sẽ lập file Excel tổng hợp danh sách những bạn sinh viên đã nộp hồ sơ ngoại trú (theo mẫu đính kèm), gửi file danh sách qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloak31f5c1af4cccf7d384652124b00d0f0d’).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy31f5c1af4cccf7d384652124b00d0f0d=’nttngan’+’@’;addy31f5c1af4cccf7d384652124b00d0f0d=addy31f5c1af4cccf7d384652124b00d0f0d+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;var addy_text31f5c1af4cccf7d384652124b00d0f0d=’nttngan’+’@’+’ntt’+’.’+’edu’+’.’+’vn’;document.getElementById(‘cloak31f5c1af4cccf7d384652124b00d0f0d’).innerHTML+=’‘+addy_text31f5c1af4cccf7d384652124b00d0f0d+’‘;, cô Nguyễn Thị Thu Ngân – P. CTSV;
✅ Ban cán sự lớp nộp lại tờ khai ngoại trú của lớp mình kèm văn bản danh sách có chữ ký trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên. Từ ngày 22/03/2021 – 26/03/2021, Quận 4 gặp Cô Ngân, Quận 12 gặp Thầy Quyền, Quận 7 gặp Cô Thắm.
✅ Link biểu mẫu ngoại trú:
❌❌ LƯU Ý:
✅ Sinh viên ngoại trú được hiểu là sinh viên không ở trong Ký túc xá của Nhà trường nên những sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải thực hiện tờ khai ngoại trú này.
✅ Sau ngày 26/03/2021 những sinh viên nộp tờ khai ngoại trú trễ hoặc không nộp tờ khai ngoại trú theo đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá rèn luyện của sinh viên tại học kỳ 01 năm học 2020 – 2021.
✅ Thông tin liên hệ hỗ trợ: Cô Nguyễn Thị Thu Ngân – P.CTSV điện thoại: 19002039 – 325.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *