Thông báo về việc hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với sinh viên chưa tròn 18 tuổi

Phòng Công tác Sinh viên Thông báo về việc hỗ trợ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với sinh viên chưa tròn 18 tuổi:


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

————————-

XEM DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA TRÒN 18 TUỔI ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *