[THÔNG BÁO] Về việc Hướng dẫn đăng ký học lại, học bổ sung chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2021 đối với tân sinh viên khóa 2021 nhập học trước ngày 01/10/2021 (Áp dụng học cùng thời điểm với Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 – đợt cuối)


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

====================

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *