[Thông báo] Về việc nhận chứng nhận và hỗ trợ cập nhật tạm thời giấy chứng nhận cho sinh viên đang xét tốt nghiệp tháng 12/2021

Trung tâm Kỹ năng NTTU thông báo về việc nhận chứng nhận và hỗ trợ cập nhật tạm thời giấy chứng nhận cho sinh viên đang xét tốt nghiệp tháng 12/2021. Sinh viên đọc kỹ thông báo và điền theo mẫu đăng ký. Nếu không đọc kỹ và xảy ra sai sót thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Link form đăng ký cơ sở quận 4 

=============================================

Cơ sở Quận 12

LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/do4DLTGp1M9QT3WB6

Mốc thời gian sinh viên thực hiện:
1. Sinh viên đăng ký thông tin cập nhật chứng nhận: 01/11/2021 – 08/11/2021 (sau ngày này TT sẽ khoá link đăng ký và không hỗ trợ giải quyết cập nhật GCN)
2. Trung tâm kiểm tra thông tin: 09/11 – 10/11/2021
3. Công bố danh sách cập nhật chứng nhận lên trang page: 11/11/2021
4. Sinh viên kiểm tra và phản hồi thông tin lại cho trung tâm: 11/11/2021 – 12/11/2021
Trung tâm chỉ hỗ trợ chuyển cập nhật tạm thời cho các bạn CHUẨN BỊ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2021. Sinh viên không xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 vui lòng không điền vào link đăng ký và nhận giấy chứng nhận tại TT khi có thông báo nhận GCN.
Khi trường hoạt động trở lại, Trung tâm sẽ có thông báo nhận chứng nhận, sinh viên phải NHẬN và NỘP giấy chứng nhận cho phòng Đào tạo để hoàn tất việc lưu hồ sơ. Nếu KHÔNG nộp, Trung tâm không chịu trách nhiệm khi vấn đề xảy ra.
___________________
Mọi thông tin liên hệ:
Hotline: 0786.608.520 (Hồng Anh)
Email: dlhanh@ntt.edu.vn

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *