Thông báo về việc tham gia BHYT – BHTN đối với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên về việc tham gia BHYT bắt buộc và BHTN trong năm học 2021 – 2022 với nội dung như sau


  Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp 


  Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *