Thông báo về việc tham gia BHYT đối với sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022 (Đợt 2)

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *