Thông báo Về việc thay đổi lịch thi và hình thức thi các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

 

Về hình thức nộp tiểu luận: Các khoa có môn học nộp bài tiểu luận vẫn điều chỉnh lịch nộp tiểu luận trực tuyến theo chủ trương, sinh viên vẫn nộp tiểu luận đúng theo lịch khoa công bố.
 
Hướng dẫn cách thi theo hình thức thi trực tuyến: https://drive.google.com/…/1LkNUPtekPeDFSHCE3SR…/view…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *