Thông báo Xét điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên trong đợt 2 năm 2020

Đường link xem thông báo cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

—————————————————

Hướng dẫn

Đường link xem hướng dẫn cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

—————————————————

Bảng tổng hợp chương trình, hoạt động sinh viên HKII/2020-2021

Đường link xem bảng tổng hợp cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

—————————————————

Biểu mẫu sử dụng:

BM-01RL (download)

BM-02RL (download)

BM-03RL (download)

BM-04RL (download)

BM-05RL (download)

———————————

Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác Sinh viên – Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

Hotline: 19002039 (số nội bộ: 324 gặp Thầy Khoa)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *