🏫 Trường Tiểu học Anh Việt Mỹ rất vui mừng chào đón Quý PHHS đến tham dự tiết dạy OPEN HOUSE trong sáng ngày 20/04/2023 (NH: 2022-2023). 🌟

Trong tiết học này, các bạn nhỏ Lớp 5.2 CTTA và Cô giáo Văn Thị Cẩm Tiên đã cùng nhau nói về những đồ vật lưu giữ kỉ niệm đặc biệt theo dòng thời gian. Ngoài ra, các bé còn được tham gia những hoạt động học tập thú vị và bổ ích.
Hơn thế nữa, qua tiết học này, quý Phụ huynh đã hiểu rõ hơn về những hoạt động Dạy & Học của các con ở trường ở chương trình tiếng Anh như thế nào.
🎉 Nào, cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu bên dưới nhé!
🏫 Anh Viet My Primary School is very pleased to welcome parents to attend the OPEN HOUSE lesson in the morning of April 20, 2023 (NH: 2022-2023). 🌟
In this lesson, Level 5.2 and Ms. Fairy together talked about remarable objects that can help people to save memories. In addition, the students also participate in many interesting and useful learning activities.
Moreover, after attending the Open House, the parents could understand well their children’s Teaching & Learning activities at school.
🎉 Now, please look back at all lovely moments below!