QUY ĐỊNH VỀ NHẬP HỌC

STIPULATION FOR SCHOOL ENROLMENT

 

Trước khi quyết định cho con em theo học, phụ huynh cần đọc và chấp thuận quy định nhập học này.

Before making a decision about your sons/daughter’s enrolment, parents need to read and accept these stipulations for entering school.

  1. Học sinh nhập học phải có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Chỉ có cha mẹ hoặc người được ủy quyền (có giấy ủy quyền) mới được đăng ký nhập học, rút học bạ thôi học hoặc liên hệ với nhà trường về các vấn đề của học sinh. Pupils must have a valid file. Only parents or their delegate are allowed to register for studying, withdrawing transcripts, or contacting the school about pupils.
  2. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và vui chơi theo tiêu chuẩn của Trường Anh Tiểu học Việt Mỹ.Create good conditions for pupils to study and play according to English Vietnamese American Primary School standards.
  3. Tôn trọng, không can thiệp vào các phương pháp đào tạo và bố trí nhân sự mà nhà trường tin rằng sẽ tạo ra hiệu quả giáo dục ngày càng cao hơn. Respect the school’s training methods and arrange work to improve our education quality.

 

4. Giúp học sinh thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định, nội quy và yêu cầu chuyên môn của giáo viên và nhà trường; luôn hợp tác với nhà trường để việc học tập và rèn luyện đạo đức tác phong học sinh như mong muốn.

Help pupils follow the school’s rules and teachers’ instruction; always cooperate with the school to develop correct pupils behavior and morality.

 5. Học phí đóng vào ngày 01 đầu Quý và không được trễ quá 05 ngày. Nếu không có khả năng đóng học phí đúng hạn thì học sinh sẽ không được tiếp tục học tại Trường Tiểu học Anh Việt Mỹ.

The tuition should be paid between 1st and 10th of each three months. The pupil cannot study at English Vietnamese American Primary School if the tuition fee is not paid in time.

6. Học phí và lệ phí đóng rồi sẽ không được hoàn trả.

The tuition fee and other fees will not be refunded for any reasons.

 

7. Các ngày nghỉ (cuối tuần, lễ, Tết…) mọi khoản phí học tập, dịch vụ, tiền xe sẽ không được khấu trừ.

The transport and service fee will not be deducted for Holiday (weekends, holiday, Tet) service.

8. Trường Tiểu học Anh Việt Mỹ được phép sử dụng hình ảnh của học sinh cho mục đích đào tạo và phát triển của nhà trường.

English Vietnamese American Primary School is allowed to use pupils’ images for the purpose of our school’s training and development.

9. Phụ huynh cần cung cấp tất cả những thông tin xác thực về sức khỏe của học sinh và thông báo đến nhà trường bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình sức khỏe của học sinh. Trong những trường hợp khẩn cấp về y tế, Trường Tiểu học Anh Việt Mỹ được phép tìm cách giải quyết hoặc phương pháp điều trị cho học sinh ngay cả khi không thể liên hệ được với phụ huynh.

Parents need to provide correct information about their children’ health and any changes of school. In case of emergency, English Vietnamese American Primary School can take appropriate steps or find medical treatment for the pupils in case we cannot contact parents.

10. Phụ huynh không cho học sinh ăn thức ăn từ bên ngoài vào trường để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Parents are not allowed their children to bring food into the school as a matter of food hygiene.

 

11. Trường Tiểu học Anh Việt Mỹ không chịu trách nhiệm về những rủi ro xảy ra cho học sinh ngoài giờ học tại trường và bên ngoài khuôn viên nhà trường. Trường cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ sự mất mát hoặc hư hỏng nào về đồ dùng cá nhân của học sinh.

English Vietnamese American Primary School will not be liable for any accident to pupils outside our school or not in school time. We are also not responsible for the loss or damage of pupils’ personal belongings.

12. Nhà trường chỉ phúc đáp phụ huynh có ý kiến đóng góp chân thành trên tinh thần xây dựng thông qua sổ góp ý tại văn phòng.

School will only reply to parents having the welfare and improvement of the school. This can be done through comment books.