GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC  MẦM NON ANH VIỆT MỸ

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Trường Anh Việt Mỹ là hệ thống trường trực thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trường có 2 hệ thống giáo dục chính là Mầm non và Tiểu học.

Năm 2011,  trường Mầm non – Tiểu học Anh Việt Mỹ chính thức được thành lập, dưới sự quản lí của các cấp lãnh đạo sau:

– Hội đồng quản trị Trường Đại học nguyễn Tất Thành

+ Bà Nguyễn Mai Lan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn

+ Ông Hoàng Hữu Dũng – P.HT Trường ĐH.NTT

+ Bà Nguyễn Lan Phương – P.HT Trường ĐH.NTT

– Hiệu Trưởng Trường MN-TH Anh Việt Mỹ:

+ Cô Đặng Thị Thanh Huyền – Hiệu Trưởng Trường TH Anh Việt Mỹ.

+ Cô Trần Thị Kim Phượng – Hiệu Trưởng Trường MN Anh Việt Mỹ.

 

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Trường Anh Việt Mỹ cam kết đào tạo một thế hệ học sinh tự tin, năng động, sáng tạo, chú trọng rèn luyện nhân cách và phát huy những tiềm năng của từng học sinh. Mang đến nền giáo dục chất lượng dành cho học sinh Việt Nam và quốc tế theo xu hướng hòa nhập.

Động viên và khuyến khích học sinh vượt qua ranh giới để thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục và khao khát nền tri thức toàn cầu. Định hướng học sinh trở thành công dân toàn cầu, có tri thức nhân loại và vẫn giữ được bản sắc văn hóa.

Học sinh trường Anh Việt Mỹ sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để chuẩn bị cho các bậc học tiếp theo, cũng như đáp ứng nhu cầu của xã hội trong tương lai.

Mỗi học sinh trường Anh Việt Mỹ sẵn sàng để thành công, định hướng tương lai tốt, thực hiện trách nhiệm đóng góp trong cộng đồng xã hội không ngừng thay đổi và luôn tục phát triển.

Cung cấp một môi trường an toàn và an ninh, nơi tạo ra một không gian đầy cảm hứng cho học sinh và nhân viên. Tôn trọng các nguyên tắc được quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.

 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH (VISION AND MISSION)

Với phương châm lấy yêu thương làm nền tảng, chúng tôi luôn đề cao sự khác biệt của mỗi cá nhân và không ngừng hướng đến sự phát triển toàn diện. Mang đến nền giáo dục chất lượng mang tính toàn cầu dành cho học sinh Việt Nam theo xu hướng hòa nhập. Khơi nguồn cảm hứng thành công, nâng cao tri thức khoa học, mở rộng tầm nhìn, thăng tiến trong nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà và quốc tế.