Ban lãnh đạo phòng

Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân công. Hiện tại phòng Công Tác Sinh viên có một Trưởng phòng và một Phó Trưởng phòng Thường trực đảm nhiệm vai trò lãnh đạo.

Phó Hiệu Trưởng kiêm Trưởng phòng

TS. Hoàng Hữu Dũng

hhdung@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Phó Trưởng phòng Thường trực

ThS. Trần Quốc Qui

tqqui@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhiệm vụ chức năng 

  • Tư vấn cho sinh viên và phụ huynh về các vấn đề có tính chất chuyên sâu hoặc nghiêm trọng vượt mức giải quyết ở cấp tổ trong đơn vị.
  • Tiếp nhận, tư vấn và giải quyết các công tác Đảng bộ cho sinh viên và học viên đang theo học tại nhà trường.
  • Ký xác nhận các loại giấy tờ chức năng cho sinh viên như giấy xác nhận sinh viên hay giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên.

Địa điểm liên hệ trực tiếp

  • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sơ chính tại 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Điện thoại liên hệ

  • 1900 2039 – Ext 325 – Gặp ThS. Trần Quốc Qui – Phó Trưởng phòng Thường trực Phòng Công Tác Sinh Viên.

Lưu ý: Sinh viên và phụ huynh chỉ liên hệ trong giờ hành chính.