Category Archives: Học liệu sinh viên

Tài liệu trình bày buổi sinh hoạt đầu khóa trực tuyến năm học 2021-2022

Phòng Công Tác Sinh Viên gửi tới toàn bộ các bạn sinh viên Khóa 21 các tài liệu quan trọng cho môn học Sinh hoạt Đầu khóa online năm học 2021 – 2022 Nội dung slide trình bày sinh hoạt đầu khóa trực tuyến Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp  […]