Tag Archives: 2021

Thông báo Về việc thay đổi lịch thi và hình thức thi các lớp học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021

Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc thay đổi hình thức và lịch thi cho các lớp học phần thuộc học kỳ một năm học 2020-2021 có lịch đã công bố từ ngày hôm nay cho tới ngày 07/02/2021

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2021 của trường đại học nguyễn tất thành

Thông báo số 70/TB-NTT ngày 29/03/2021 về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2021 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,