Tag Archives: ĐỊA ĐIỂM NHẬN THẺ BHYTBHTN

Thông báo về thời gian, địa điểm nhận thẻ BHYT-BHTN của sinh viên năm học 2020 – 2021 (đợt 2)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về thời gian, địa điểm nhận thẻ BHYT-BHTN của sinh viên năm học 2020 – 2021 (Đợt 2)