Tag Archives: dời lịch thi TOEIC nội bộ

Thông báo: V/v dời lịch thi TOEIC nội bộ ngày 28/03/2021 sang ngày thi 04/04/2021

Nhằm đảm bảo tiến độ học tập cũng như cập nhật điều kiện chuẩn đầu ra TOEIC cho Sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể Sinh viên kế hoạch ôn thi và đăng ký dự thi TOEIC Nội bộ cho đợt thi ngày 28/03/2021 sẽ dời ngày thi sang ngày 04/04/2021 cụ thể như sau: