Tag Archives: ĐỢT XÉT THÁNG 12/2020

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 12/2020 đến tháng 01/2021

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 12/2020 đến tháng 01/2021