Tag Archives: Giỗ tổ Hùng Vương

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021

Nhà trường thông báo số 78/TB-NTT ngày 05/04/2021 về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, ngày Giải phòng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2021