Tag Archives: Ketquaxettotnghiep

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2021

Nhà trường thông báo kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 4 năm 2021 Link xem cho các thiết bị di động chưa có tính năng hổ trợ direct viewing  http://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/Ket-qua-xet-tot-nghiep-dot-thang-5_2021.pdf