Tag Archives: Khoa du lịch

KHOA DU LỊCH THÔNG BÁO – Lịch thi và thay đổi hình thức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 của các ngày 03 -04/02/2021

Căn cứ vào thông báo số 24/TB-NTT về việc thay đổi lịch thi và hình thức thi các lớp học phần thuộc học kì 1 năm học 2020-2021. Nay khoa Du lịch và Việt Nam học xin thông báo đến sinh viên, giảng viên toàn khoa về lịch thi và thay đổi hình thức thi kết thúc học phần cụ thể như sau: