Tag Archives: LỚP KỸ NĂNG

Thông báo mở lớp kỹ năng cs an phú đông khóa 96 – tháng 04/2021

Sinh viên vui lòng kiểm tra các môn kỹ năng cần phải học trên Chuẩn đầu ra và chọn kỹ lịch sau đó mới điền thông tin vào link đăng ký, tránh trùng lịch học với các môn học chính quy hoặc các môn kỹ năng khác.