Tag Archives: NĂM HỌC 2020 2021

Thông báo về thời gian, địa điểm nhận thẻ BHYT-BHTN của sinh viên năm học 2020 – 2021 (đợt 2)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về thời gian, địa điểm nhận thẻ BHYT-BHTN của sinh viên năm học 2020 – 2021 (Đợt 2)

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021

Phòng Công Tác Sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên về việc xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2020-2021