Tag Archives: Ôn thi TOEIC nội bộ

Thông báo: V/v Đăng ký ôn thi TOEIC nội bộ (CĐR) đợt tháng 28/03/2021

Nhằm đảm bảo tiến độ học tập cũng như cập nhật điều kiện chuẩn đầu ra TOEIC cho Sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể Sinh viên kế hoạch ôn thi và đăng ký dự thi TOEIC Nội bộ cho đợt thi ngày 28/03/2021 cụ thể như sau: