Tag Archives: THAM GIA BHYT – BHTN

Thông báo về việc tham gia BHYT – BHTN đối với sinh viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021 (đợt bổ sung)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tham gia BHYT – BHTN đối với sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021 (Đợt bổ sung)